Sleeve Bearings

Contact Now

ISOSTATIC B-1216-14 Sleeve Bearings

135 mm 1.1 mm
1 mm 21 mm

ISOSTATIC B-1014-16 Sleeve Bearings

140 mm 2.1 mm
5.5 mm 3 400 min-1

ISOSTATIC B-1016-4 Sleeve Bearings

0.8 kg 22 mm
80 mm 122 mm

ISOSTATIC B-1216-9 Sleeve Bearings

713 kN 4300 r/min
149 mm 160 mm

ISOSTATIC B-1216-7 Sleeve Bearings

G 3/4 182.563 mm
85 mm 1380 kN

ISOSTATIC B-1014-14 Sleeve Bearings

37.3 mm 11.1 mm
10600 N 25.8 mm

ISOSTATIC B-1618-6 Sleeve Bearings

95.25 mm 1/4 NPT
2 x B10724-155 160 kN

ISOSTATIC B-1520-16 Sleeve Bearings

650 mm 557 mm
595 kg 200 mm

ISOSTATIC B-1520-14 Sleeve Bearings

244.475 mm 57.15 mm
57.785 mm 19.6 kN

ISOSTATIC B-1520-12 Sleeve Bearings

70 mm 315 kN
43 mm 235 mm

ISOSTATIC B-1520-8 Sleeve Bearings

4560 lbf 0.5625 in
3.5000 in 1.8125 in

ISOSTATIC B-1519-6 Sleeve Bearings

375 kN 368 mm
352 mm 336 mm
1/16